English French German Italian Portuguese Russian Spanish

   L&F#1 - RE-ENTRY (Renoveringskilder) 3 oliekilder og 2 saltvands kilder (SWD)

   Illustration

   Mads Andersen på feltbesøg i Louisiana i starten af oktober i år.

   Kilden i ser, er en typisk kandidat når vi taler om renoveringskilder, en kilde der ikke er blevet passet i nogle år og derfor ikke længere er i produktion. Grundene kan være mange, ofte er det mekaniske problemer såsom en defekt motor, utæt produktionsrør eller en pumpenhed nede i brønden som er defekt og den nuværende ejer har ikke løst til at bruge penge på kilden eller mangler kapital til at gøre det nødvendige arbejde, ofte kan det også være at det som de nuværende ejer kan hente op af kilden, typisk 5-10 tønder dagligt ikke passer ind i deres forretningsmodel da de kun vil have de kilder med produktion med +50 tønder om dagen.
   Til gengæld passer disse kilder helt perfekt til vores model, vi vil nemlig gerne have fat på disse, for der kan tjenes gode penge selv om kilderne ligger på 5-10 tønder dagligt. vores operatører kan ofte gøre tingene meget billigere end de stor selskabers operatører som ofte er større virksomheder med flere faste driftsomkostninger end vi har samlet set.

   Billeder fra nogle af de kilder vi har planer om at bringe tilbage i produktion.

   MISSIANA#15 WELL - Arbejdet er startet

   12-27-23 -Larry vores feltmand, er i fuld gang med at klippe græsset, samt ryddet området omkring vores tanke. Nærste skridt vil være at få sat brønden i gang for at teste for evt. utætheder mm.
   Der følger flere videoer
   Tak, EnerGyne Resources
   Note: Videoerne nedenunder viser Missiana#15 brønden, samt de udstyr vi har købt til dato som skal sættes op ude på området i løbet af Februar måned 2024, alt udstyr skal lige gennemgå en renovering så det er klar til brug.


   Økonomiske - Beregninger $70-90 pr. tønde råolie, break-even punkt ligger på $35,00 pr. tønde. Klik på det enkelte budget for at se det i stort vindue. Vi har lavet en 5 års model, dette betyder ikke at kilderne ikke kan producerer længer, vi forventer mellem 10 - 15 år levetid.

   Illustration

   $70,00

   Illustration

   $75,00

   Illustration

   $80,00

   Illustration

   $85,00

   Illustration

   $90,00

   Illustration

   $35,00 - Break-even punkt

   Økonomisk opsummering på dette projekt.
   Vi har lavet 6 forskellige scenarioer baseret på de 3 kilder der skal sættes i produktion "MISSIANA#15. MISSIANA DC 1 OG BELTZHOOVER#1" samlet forventet daglig produktion er 22 tønder dagligt, hvilket også grundlaget budgetterne.
   Ved en oliepris på $80,00 pr. tønde vil tilbagebetalingstiden være ca. 24 måneder fra vi har opnået produktion på alle 3 kilder (22 tønder dagligt) inkl. afskrivninger.
   Vi har også udregnet hvordan flere kilder vil kunne påvirke afkastet, vi regner med et gennemsnit på 7 tønder pr. kilde der bliver koblet til. Kalkulationerne viser at for hver gang vi tilføjer 7 tønder til vores samlet produktion så vil det øge det estimeret netto cash flow med $718,36 årligt før afskrivninger pr. procent ejerskab.
   Husk på vi har option på at kunne deltage i op mod 15 renoveringskilder i samme områder og med samme potentiale, så udviklingsmulighederne er virkelige store. 
   ● købspris pr. procent (1) ejerskab $7500,- (DKK. 52500.-) ved kurs 7,00 på dollaren. Min køb 1,00 % Working Interest. ● Investor deltager i alle de 5 første planlagte kilder● Omkostning til renovering af de 3 første oliebrønde er med i prisen per procent working interest *(første forsøg) se forklaring nederst på siden.● Forkøbsretten til at deltage i de øvrige 15 kilder der skal udvikles på områderne/Leases● Vi forventer en pris pr. procent i de nye kilder på ca. $3500.- inkl. renovering af disse 1. forsøg● Anslåede reserver 750.000 - 1 mio. tønder råolie● Felterne er kendt for kildernes lange levetid, hvoraf mange har produceret i mere end 60 år og stadig er økonomiske i drift.● Læs en kopi af den kontrakt du vil skulle underskrive for at kunne deltage (Engelsk) klik her

   Fordeling af ejerskabet i dette projekt:
   ● Operatøren : 12,00 %
   ● EnerGyne Resources Multi Well 1 Inc: 50,00 %  ● Øvrige investorer: 38,00 % 

   *Note: Når vi laver økonomiske beregninger for et projekt, indregner vi altid de ting vi ved der skal laves, men som med alt teknisk udstyr så kan der forekomme uforudsete ting. Så derfor kan vi ikke altid vide med 100 procent hvordan tingene udvikler sig også selv om vi gør vores bedste for at indregne alt vi kender til og lidt ekstra.

   Heldigvis er disse brønde ikke særlig dyre at lave lave workover/renovering på, og der er også derfor vi kan tilbyde ejerskabet til sådan en lav pris som i dette projekt.

   Så derfor har vi valgt at sige at work-over udgiften er medregnet første (1) forsøg i dette projekt.

   Tak EnerGyne Resources

   Opsummering på planlagt arbejde.

   Missiana#15 kilden: Med i købet
   Installere en saltvandspumpe, samt udfører mindre elektrisk arbejde.Herefter vil vi udskifte olie i ojr. produktions pumpe og gearkasse. Herefter gennemgår vi ventilerne og pakninger for evt. utætheder. Som det sidste, gennemgår vi gaslinjen, samt flow line. Når dette er gjort og godkendt til brug, starter vi kilden op forventet dagligt produktion når denne er stabiliseret 9 tønder dagligt.
   MISSIANA DC 1: Har samme pumpesystem som Beltzhoover#1, vi skal installere en ny saltvandspumpe, reparer triplex, tanke og gennemgå flowline. Herefter gennemgår vi samtlige ventiler og regulatorer, samt diverse sammenkoblingen for at sikre at vi ingen utætheder har mm.
   Der vil også skulle lejes en motor, samt udføres reparationer på kildens (Well-head), vi har nogle tanke der skal laves lidt reparationer på, samt lidt vejarbejde. Vi forventer en daglig produktion fra denne kilde på mellem 10-12 tønder olie.
   Missiana#5: SWD kilde (Saltvandskilde) skal bruges til at pumpe der vand retur som vi producerer, sammen med olien. Med i købet
   Missiana DC#5 : SWD kilde (Saltvandskilde) skal bruges til at pumpe der vand retur som vi producerer, sammen med olien. Med i købet
   Beltzhoover#1: vi skal installere en ny saltvandspumpe, reparer triplex, tanke og gennemgå flowline. Herefter gennemgår vi samtlige ventiler og regulatorer, samt diverse sammenkoblingen for at sikre at vi ingen utætheder har mm. Med i købet
   Øvrige nyttige information

   • Få svar på de meste ofte stillet spørgsmål, samt historien bag Working Interest i olie/gas kilder, klik på ikon til venstre.


   • Dokumentation på vores operatør, samt status hos myndighederne, klik på ikonet til venstre


   • Dokumentation på vores operatør er forsikret, klik på ikonet til venstre