English French German Italian Portuguese Russian Spanish

   L&F#1 - RE-ENTRY (Renoveringskilder) 3 oliekilder

   Illustration

   Mads Andersen på feltbesøg i Louisiana i starten af oktober 2023.

   Kilden i ser, er en typisk kandidat når vi taler om renoveringskilder, en kilde der ikke er blevet passet i nogle år og derfor ikke længere er i produktion. Grundene kan være mange, ofte er det mekaniske problemer såsom en defekt motor, utæt produktionsrør eller en pumpenhed nede i brønden som er defekt og den nuværende ejer har ikke løst til at bruge penge på kilden eller mangler kapital til at gøre det nødvendige arbejde, ofte kan det også være at det som de nuværende ejer kan hente op af kilden, typisk 5-10 tønder dagligt ikke passer ind i deres forretningsmodel da de kun vil have de kilder med produktion med +50 tønder om dagen.
   Til gengæld passer disse kilder helt perfekt til vores model, vi vil nemlig gerne have fat på disse, for der kan tjenes gode penge selv om kilderne ligger på 5-10 tønder dagligt. vores operatører kan ofte gøre tingene meget billigere end de stor selskabers operatører som ofte er større virksomheder med flere faste driftsomkostninger end vi har samlet set.

   Billeder fra nogle af de kilder vi har planer om at bringe tilbage i produktion.


   Videoer udefra feltet, flere vidoer på YouTube klik her18-5-2024.
   Tillykke til alle investorer i Larto & Forster#1 projektet, vores første brønd Missiana#15 er nu online. Larry har i går lavet en kort test produktion på 15 min hvor brønden allerede begyndte at flyde olie. Brønden kørte perfect og uden nogen form for tekniske problemer, så tingene ser lovende ud. Lørdag (Idag) bliver den første den med en hel dags produktion, vi afventer at høre fra Larry om hvorden tingene er forløbet.
   Men endnu en gang tillykke til alle, vi flyder nu olie til vores tanke, vi regner med at bruge ca. 1 uge på fin tune den første brønde, hvorefter vi går igang med at sætte Missiana#13 i produktion dette burde kun tage nogle få dage, da det meste af udstyret er på plads allerede.
   Vi lægger videoer op løbende herinde og på vores hjemmesiden, samt via nyhedsbrev til alle.

   Økonomiske - Beregninger $70-90 pr. tønde råolie, break-even punkt ligger på $35,00 pr. tønde. Klik på det enkelte budget for at se det i stort vindue. Vi har lavet en 5 års model, dette betyder ikke at kilderne ikke kan producerer længer, vi forventer mellem 10 - 15 år levetid.

   Illustration

   $70,00

   Illustration

   $75,00

   Illustration

   $80,00

   Illustration

   $85,00

   Illustration

   $90,00

   Illustration

   $35,00 - Break-even punkt

   Økonomisk opsummering på dette projekt.
   Vi har lavet 6 forskellige scenarioer baseret på de 3 kilder der skal sættes i produktion "MISSIANA#15. MISSIANA DC 1 OG BELTZHOOVER#1" samlet forventet daglig produktion er 22 tønder dagligt, hvilket også grundlaget budgetterne.
   Ved en oliepris på $80,00 pr. tønde vil tilbagebetalingstiden være ca. 24 måneder fra vi har opnået produktion på alle 3 kilder (22 tønder dagligt) inkl. afskrivninger.
   Vi har også udregnet hvordan flere kilder vil kunne påvirke afkastet, vi regner med et gennemsnit på 7 tønder pr. kilde der bliver koblet til. Kalkulationerne viser at for hver gang vi tilføjer 7 tønder til vores samlet produktion så vil det øge det estimeret netto cash flow med $718,36 årligt før afskrivninger pr. procent ejerskab.
   Husk på vi har option på at kunne deltage i op mod 15 renoveringskilder i samme områder og med samme potentiale, så udviklingsmulighederne er virkelige store. 
   ● købspris pr. procent (1) ejerskab $7500,- (DKK. 52500.-) ved kurs 7,00 på dollaren. Min køb 1,00 % Working Interest. ● Investor deltager i alle de 5 første planlagte kilder● Omkostning til renovering af de 3 første oliebrønde er med i prisen per procent working interest *(første forsøg) se forklaring nederst på siden.● Forkøbsretten til at deltage i de øvrige 15 kilder der skal udvikles på områderne/Leases● Vi forventer en pris pr. procent i de nye kilder på ca. $3500.- inkl. renovering af disse 1. forsøg● Anslåede reserver 750.000 - 1 mio. tønder råolie● Felterne er kendt for kildernes lange levetid, hvoraf mange har produceret i mere end 60 år og stadig er økonomiske i drift.● Læs en kopi af den kontrakt du vil skulle underskrive for at kunne deltage (Engelsk) klik her

   Fordeling af ejerskabet i dette projekt:
   ● Operatøren : 12,00 %
   ● EnerGyne Resources Multi Well 1 Inc: 50,00 %  ● Øvrige investorer: 38,00 % 

   *Note: Når vi laver økonomiske beregninger for et projekt, indregner vi altid de ting vi ved der skal laves, men som med alt teknisk udstyr så kan der forekomme uforudsete ting. Så derfor kan vi ikke altid vide med 100 procent hvordan tingene udvikler sig også selv om vi gør vores bedste for at indregne alt vi kender til og lidt ekstra.

   Heldigvis er disse brønde ikke særlig dyre at lave lave workover/renovering på, og der er også derfor vi kan tilbyde ejerskabet til sådan en lav pris som i dette projekt.

   Så derfor har vi valgt at sige at work-over udgiften er medregnet første (1) forsøg i dette projekt.

   Tak EnerGyne Resources

   Øvrige nyttige information

   • Få svar på de meste ofte stillet spørgsmål, samt historien bag Working Interest i olie/gas kilder, klik på ikon til venstre.