English French German Italian Portuguese Russian Spanish

   4 færdigborede horisontal kilder, forventet afkast ved $40 olie er 3-6% månedligt, udbetalt direkte fra operatøren til dem.

   TXEP FUELS i Texas, tilbyder nu interesserede, at deltage i dette 4 kilders projekt, som vi nu udbyder dog kun 20% ejerskab, operatøren beholder selv de sidste 80%.
   TXEP overtog alle kilderne på leasen Charco Redondo tilbage i 2019 og har siden hen boret nye kilder, samt sat gamle i drift på området. Man er nu nået til disse 4 kilder, som er boret horisontalt. Der er indsat produktionsrør samt andet nødvendigt udstyr på kilderne fra den tidligere ejer som desværre ikke nåede at se dem i produktion, da han gik bort inden de var helt klar.
   Dette betyder nu at TXEP vil færdiggøre arbejdet. Dette med hjælp af de nitrogen og nano- bakterier, som man med stor succes har brugt på blandt andet Rodrigues feltet ( 30 kilder).
   Dette arbejde forventes påbegyndt så snart vi har solgt 10% ejerskab, man vil starte med én kilde af gangen og sætte denne til at pumpe væske op fra formationen, således at bakterierne kommer rund i hele systemet i undergrunden og gør deres arbejde.
   Når alle kilderne er behandlet og sat i produktion, forventer man mellem 20-40 tønder råolie om dagen samlet set på alle kilderne. Dette er konservativt sat da flere horisontal kilder i området, har haft start produktion på mellem 20-40 tønder på bare én kilde. Der forventes en lang levetid på disse kilder mellem 15 til 20 år.
   De kan læse hele prospektet i E-Bogen som forfindes nedenunder.